یک باشنده قادس توسط چند دامدار کوچی به قتل رسید

پولیس امنیه ولسوالی قادس از کشته شدن یک باشنده این ولسوالی توسط چند دامدار ( مالدار ) کوچی ولسوالی مقر خبر داده و میگوید؛ این فرد پس از چاشت امروز […]

» ادامه