۷۰ مامور پولیس محلی اسناد فراغت بدست آوردند

براساس اظهارات فرماندهی پولیس امنیه بادغیس؛ امروز دوشنبه ۷۰ مامور پولیس محلی از مرکز تعلیمی این ولایت فارغ ګردیده و اسناد فراغت بدست آوردند.

آمر مطبوعات فرماندهی پولیس امنیه ولایت بادغیس میګوید؛ این افراد مربوط واحد های پولیس محلی ولسوالی قادس میشوند که از یکماه به اینطرف در مرکز تعلیمی فرماندهی پولیس این ولایت آموزش داده میشوند.

سارمن تحصیل حیدری افزودکه؛ افرادیکه مذکور در عرض یکماه ګذشته آموزش های اولیه مسلک پولیس را از سوی مربیان داخلی فراګرفته اند.

سارمن حیدری؛ این آموزش ها را در جهت کشف و خنثی سازی ماین های کنار جاده، مقابله با حملات مخالفان مسلح و نظمی دهی قطعات پولیس های محلی سودمند و مهم تلقی مینماید.

ګفته میشود که این ۱۹ دور است؛ مرکز تعلیمی فرماندهی پولیس امنیه بادغیس که ماموران و سربازان پولیس های محلی، ملی و محافظت عامه را فارغ میدهد.

خبر: محمد

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.