22 زندانی از زندان مرکزی بادغیس رها شدند

بربنیاد فرمان رییس جمهوری کشور به مناسبت هشتم (8) ثور؛ 22 زندانی بامداد امروز ( یکشنبه ) از زندان مرکزی ولایت بادغیس رها گردیده که یک خانم نیز شامل این افراد میباشد.

مسوولان در زندان مرکزی بادغیس میگویند؛ 13 زندانی دیگر نیز براساس دستور این فرمان ریاست جمهوری کشور مستحق تخفیف شناخته شدند.

سمونیار عنایت الله سرپرست زندان مرکزی ولایت بادغیس میگوید؛ مستفد شوندگان این فرمان به ارتکاب جرایم مختلف زندانی بوده اند، اما گفته می شود که مجرمان جرایم علیهء امنیت داخلی و خارجی و سرقت های مسلحانه مشمول این فرمان نبوده اند

سرپرست زندان مرکزی بادغیس افزود؛ افرادیکه امروز ازاد شدند، مدت جس شان کمتر از یک سال بوده است.

گفته میشود که در حال حاضر در زندان مرکزی ولایت بادغیس 255 زندانی وجود داشته که از این میان 11 نفر آنان زنان میباشند.

خبر: لیلمه و شفیقه

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.