اختصاص حقوق یک روزه فرماندهی لوای سوم ارتش ملی به خانواده های قربانیان بدخشان

فرماندهی لوای سوم ارتش ملی در ولایت بادغیس از اختصاص یک روزه حقوق خویش به خانواده های قربانیان رویداد منطقه آب باریک ولسوالی ارگوی بدخشان خبر میدهند.

مسوولان فرماندهی لوای سوم ارتش ملی در بادغیس میگویند؛ این اقدام نیروهای ارتش ملی منبی بر تعاون و همدردی با افرادیکه در نتیجه لغزش زمین در ولایت بدخشان آسیب دیده اند؛ اعلام داشته اند.

برید جنرال داود شاه وفادار فرمانده لواء سوم ارتش ملی در ولایت بادغیس میگوید؛ این اقدام بر اساس درخواست شماری از پرسونل فرماندهی لوای سوم ارتش ملی در این ولایت اقدام انجام یافته است.

وی اضافه نمود که معاش یک روزه نفرات ارتش ملی در بادغیس بالغ بر 2 میلیون افغانی میشود که به حساب قربانیان رویداد ارگو واریز خواهند گردید.

درهمین حال شماری از افسران ارتش ملی در ولایت بادغیس هدف از پرداخت معاش یک روزه خویش به متضرران حادثه ولسوالی ارگو ولایت بدخشان؛ مسوولیت خود دانسته و اضافه می نمایند که این وظیفه هر افغان است تا با هرهموطن و برادر افغان خویش در روزهای سخت یاری وهمدردی نماید.

این در حالیست که در رویداد لغزش زمین روز جمعه در منطقه آب باریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان؛ صدها تن جان های شان را از دست داده و ده ها منزل تخریب و نابود گردیده است.

خبر: عبدالمنان ” وهاج ”

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.