بیک: طالبان دو مامور پولیس زن را در بادغیس تیر باران نمودند

طالبان مسلح دو مامور پولیس زن را در مسیر بزرگ راه قلعه‌نو-هرات تیرباران نمودند.

شورای ولایتی بادغیس با تائید این خبر می‌گوید: طالبان مسلح دو مامور پولیس زن را از موتر حامل شان در امتداد بزرگ راه قلعه‌نو-هرات پایین نموده و آنان را با انتقال به منطقه‌ موسوم به “برقک زده” و تیر باران نمودند.

عبدالعزیز بیک رئیس شورای ولایتی بادغیس گفت: این ماموران پولیس زن عصر روز دوشنبه با برگشت از ولایت هرات به سمت ولایت بادغیس در حرکت بودند.

با آنکه طالبان مسلح عامل این رویداد گفته شده اما این گروه تا اکنون در این مورد چیزی نگفته اند.

پولیس بادغیس نیز تا حال در این باره تبصره‌ای ننموده است.

این درحالیست که طالبان مسلح روز گذشته(دوشنبه) یک مامور پولیس مرد را که در حال برگشت از ولایت هرات بود، نیز از موتر حامل وی پیاده نموده و او را به قتل رساندند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.