بیک: طالبان دو مامور پولیس زن را در بادغیس تیر باران نمودند

طالبان مسلح دو مامور پولیس زن را در مسیر بزرگ راه قلعه‌نو-هرات تیرباران نمودند. شورای ولایتی بادغیس با تائید این خبر می‌گوید: طالبان مسلح دو مامور پولیس زن را از […]

» ادامه