یک منسوب ارتش ملی در مقر با یک هاموی و نُه میل سلاح به طالبان پیوست

منابع مدعی اند که یک منسوب ارتش ملی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس با یک عراده هاموی/ واسطه زرهی و نُه میل سلاح مختلف النوع، به طالبان مسلح پیوسته است. […]

» ادامه