سنگ تهداب سالون غذاخوری خوابگاه دانشجویان اناث بادغیس به ارزش 26 میلیون افغانی گذاشته شد

سنگ تهداب سالون غذا خوری خوابگاه دانشجویان اناث موسسه تحصیلات عالی بادغیس از سوی مسوولان محلی در شهر قلعه نو مرکز این ولایت گذاشته شد.
مسوولان در موسسه تحصیلات عالی ولایت بادغیس می گویند: این سالون در دو منزل با همه ملحقات و لوازم مورد ضرورت و دیوار احاطه‌ی؛ به ارزش مجموعی 26 میلیون افغانی اعمار می شود.
پوهنیار نری هیوادمل رئیس موسسه تحصیلات عالی بادغیس گفت: هزینه ساخت این سالون از سوی بانک انکشاف توسعه‌ی پرداخت می گردد.
وی افزود؛ کار اعمار سالون غذاخوری خوابگاه اناث موسسه تحصیلات عالی بادغیس پانزده ماه را در بر می گیرد.
به گفته هیوادمل؛ این سالون گنجایش 350 دانشجو را در یک زمان برای صرف غذا دارد.
کار اعمار این سالون از سوی یک شرکت خصوصی ساختمانی به پیش برده می شود.
این در حالیست که تعمیر دانشگاه ولایت بادغیس نیز اعمار گردیده که قرار است در آینده نزدیک به بهره برداری سپرده شود.
خبر : حبیب فوزی
ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.