تجلیل از روز جهانی زن در بادغیس و ثبت 40 قضیه خشونت در سال جاری

از روز بین المللی زن امروز یکشنبه طی محفلی با حضور صدها زن در ولایت بادغیس تجلیل به عمل آمد. این محفل از سوی ریاست امور زنان ولایت بادغیس در […]

» ادامه