سنگ تهداب سالون غذاخوری خوابگاه دانشجویان اناث بادغیس به ارزش 26 میلیون افغانی گذاشته شد

سنگ تهداب سالون غذا خوری خوابگاه دانشجویان اناث موسسه تحصیلات عالی بادغیس از سوی مسوولان محلی در شهر قلعه نو مرکز این ولایت گذاشته شد. مسوولان در موسسه تحصیلات عالی […]

» ادامه