طالبان با اعمال تهدید؛ کار بخش دوم سرک حلقوی بادغیس را متوقف ساختند

مسوولان در شورای ولایتی ولایت بادغیس از توقف بخش دوم سرک حلقوی خبر میدهند.
عبدالعزیز بیک رئیس شورای ولایتی بادغیس می گوید: طالبان مسلح با اعمال تهدید؛ کار بخش دوم سرک حلقوی که از شهر قلعه نو الی ولسوالی مقر می باشد را متوقف ساختند.
رئیس شورای ولایتی بادغیس گفت: که طالبان مسلح شرکت پیمان کار بخش دوم سرک حلقوی را تهدید نموده اند در صورت عدم توقف کار تطبیق پروژه؛ وسایط و ماشینری این شرکت را به آتش خواهند زد.
وی اضافه می نماید: افراد وابسته به طالبان مسلح روز گذشته (سه شنبه) یک کارمند این شرکت را حین اجرای وظیفه از منطقه قرقچ ولسوالی مقر با خود برده اند.
آقای بیک افزود: که از سرنوشت این کارمند تا حال معلومات ی در دست نیست.
در همین حال نجیب الله دادفر سخنگوی والی بادغیس تائید می نماید که طالبان مسلح یک کارمند شرکت پیمان کار بخش دوم سرک حلقوی را با خود برده اند.
آقای دادفر تهدید طالبان مسلح مبنی بر توقف کار بخش دوم سرک حلقوی را رد نموده و اضافه می نماید که در حال حاضر کار این سکشن ادامه دارد.
این در حالیست که همواره باشنده گان ولایت بادغیس از کندی کار سرک حلقوی شکایت داشته ولی دولت هم تا به حال در این زمینه اقدام ی نکرده است.
خبر : حبیب فوزی
ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.