طالبان با اعمال تهدید؛ کار بخش دوم سرک حلقوی بادغیس را متوقف ساختند

مسوولان در شورای ولایتی ولایت بادغیس از توقف بخش دوم سرک حلقوی خبر میدهند. عبدالعزیز بیک رئیس شورای ولایتی بادغیس می گوید: طالبان مسلح با اعمال تهدید؛ کار بخش دوم […]

» ادامه