طالبان پس از دو روز مذاکره با بزرگان محلی و برشنا، برق قلعه نو را وصل نمودند

برق شهر قلعه نو، مرکز ولایت بادغیس که از نزدیک به دو هفته به این‌طرف از سوی طالبان قطع شده بود، ساعات نا وقت عصر دیروز (شنبه) دوباره وصل گردید.

طالبان مسلح دو هفته قبل، در حالی اقدام به قطع برق شهر قلعه نو نمودند که براساس ادعای این گروه؛ وزارت انرژی و آب به تعهدات اش مبنی بر توسعه شبکه برق در ۲۱ روستای واقع در مسیر این پروژه عمل نکرده است.

طالبان مسلح مدعی استند، وزارت انرژی و آب متعهد شده بود که در عرض ۱۸ ماه آینده برای باشنده گان ۲۱ روستا در مسیر پروژه وارداتی قلعه نو برق رسانی کند و اما این وزارت به تعهد اش عمل نکرده است.

هرچند حکومت محلی/برشنا بادغیس در اوایل تلاش نمود که طالبان مسلح را راضی نماید و برق قلعه نو را وصل کند اما ظاهرا این تلاش ها بی نتیجه ماند.

اما در نهایت اداره برق بادغیس، مذاکرات اش را روز جمعه با وساطت بزرگان و محاسن سفیدان محلی با طالبان مسلح از سر گرفته و عصر دیروز (شنبه) توانست برق قلعه نو را دوباره وصل نماید.

هر چند این نخستین بار نیست که طالبان مسلح برق قلعه نو را قطع می‌نمایند، اما پیش از این نیز با فاصله دو الی سه روز برق این شهر با صحبت‌ی اداره برق و یا تماس بزرگان محلی با این گروه وصل می گردید.

قابل ذکر است، از قطع برق در شهر قلعه نو، یک هفته نمی گذشت که با شروع هفته دوم؛ جبهه سرد‌ ی توام با بارش باران به سراغ باشنده‌گان این شهر آمده که همچنان ادامه دارد.

 

خبر: حبیب فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.