سنگ تهداب یک باب مکتب به ارزش 14 میلیون افغانی در قلعه نو گذاشته شد

سنگ تهداب یک مکتب ابتدائیه نسوان در مربوطات شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس؛ با هزینه 14 میلیون افغانی گذاشته شد. رئیس معارف ولایت بادغیس می ‌گوید: ساختمان این مکتب […]

» ادامه