سنگ تهداب یک باب مکتب به ارزش 14 میلیون افغانی در قلعه نو گذاشته شد

سنگ تهداب یک مکتب ابتدائیه نسوان در مربوطات شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس؛ با هزینه 14 میلیون افغانی گذاشته شد. رئیس معارف ولایت بادغیس می ‌گوید: ساختمان این مکتب […]

» ادامه

قطع برق وارداتی کشور ترکمنستان از سوی طالبان مسلح

برق وارداتی ترکمنستان به ولایت بادغیس از مدت پنج شبانه روز بدینسو به دلایل نا معلوم از سوی طالبان مسلح قطع گردیده است. محمد طاهر عظیمی آمر برق بادغیس می […]

» ادامه