چهارده مامور پولیس در ولسوالی مقر به طالبان مسلح پیوست شدند

گزارش ها در بادغیس حاکی است، که دست کم چهار ده تن از ماموران پولیس در ولسوالی مقر این ولایت صفوف شان را ترک نموده و به گروه طالبان پیوستند. […]

» ادامه