کشته شدن یک باشنده شهر قلعه نو از سوی افراد مسلح ناشناس

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت بادغیس از کشته شدن یک باشنده شهر قلعه نو توسط افراد مسلح ناشناس خبر میدهند.

سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت بادغیس می گوید: این شخص بامداد امروز( دوشنبه) از منظقه دره بوم ولسوالی قادس به جانب شهر قلعه نو در حرکت بود که در عرض راه مورد شلیک افراد مسلح ناشناس قرار گرفته کشته می شود.

نقیب الله امینی سخنگوی فرماندهی پولیس بادغیس گفت: این فرد وفی الله نام داشته و باشنده منطقه چاکران شهر قلعه نو بوده است.

آقای امینی می افزاید: افراد مسلح پس از آن بالای این شخص شلیک می کنند که از دادن موتورسکلیت حامل اش خود داری می نماید.

امینی؛ تعداد افراد مسلح را دو نفر بیان نموده که با کشتن این باشنده قلعه نو از منطقه فرار نمودند ولی ماموران پولیس عملیات تجسسی خویش را مبنی بر شناسایی و گرفتاری عاملان این رویداد آغاز نموده اند.

براساس اظهارات سخنگوی پولیس بادغیس؛ وفی الله سوار با موتورسکلیت بوده که افراد مسلح ناشناس واسطه حامل آنرا نیز با خود بردند.

وی اضافه نمود: یک تن دیگر نیز همرای این باشنده شهر قلعه نو بوده که به وی کدام آسیبی نرسیده است.

گفته می شود که شخص مضروب یک فرد ملکی بوده و هیچ وظیفه ی رسمی نداشته است.

خبر : عصمت سهیل

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.