پنج مامور پولیس محلی درآبکمری با 8 میل سلاح به طالبان پیوستند

پنج تن از ماموران پولیس محلی در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس صفوف پولیس را ترک نموده و به طالبان مسلح پیوستند. مسوولان محلی در ولایت بادغیس می گویند: این ماموران […]

» ادامه