سنگ تهداب یک باب مکتب به ارزش ۲ میلیون افغانی در قلعه نو گذاشته شد

سنگ تهداب یک مکتب ابتدائیه نسوان در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس؛ با هزینه دو میلیون افغانی از سوی مسوولان محلی این ولایت گذاشته شد.

رئیس معارف ولایت بادغیس می ‌گوید: ساختمان این مکتب که دارای پنج صنف درسی و دو اتاق اداری می باشد، در یک منزل به گونه‌ای پخته و اساسی اعمار میگردد.

زکریا رحیمی رئیس معارف ولایت بادغیس می افزاید: ساختمان این مکتب با هزینه ای دو میلیون افغانی از سوی دفتر بین اللمللی ورلدویژن ساخته می شود.

رئیس معارف ولایت بادغیس گفت: این مکتب در روستای  موسوم به ده سرخک  شهر قلعه نو ساخته میشود که قرار است در عرض چهار ماه آینده به پایه اکمال برسد.

رئیس معارف بادغیس اضافه نمود: در حال حاضر بیش از  600 دانش آموز در این مکتب  مصروف آموزش هستند که از این میان نزدیک به 400 تن آنان را دختران تشکیل میدهند.

براساس اظهارات رئیس معارف بادغیس؛ در حال حاضر  دانش آموزان این مکتب در یک منزل شخصی مصروف آموزش میباشند.

قابل ذکر است که بالاتر از 65 درصد مکاتب در ولایت بادغیس فاقد ساختمان بوده که عمداً دانش آموزان در فضای باز/ زیر خیمه ها مصروف فراگیری آموزش اند.

خبر : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.