طالبان مسلح یک منسوب ارتش ملی را در جوند کشتند

طالبان مسلح یک منسوب ارتش ملی را در مربوطات ولسوالی جوند ولایت بادغیس با ضرب گلوله کشتند. سخنگوی والی بادغیس با تائید این خبر می گوید: این منسوب ارتش ملی […]

» ادامه