مصدق: 35 تن برای اشتراک در انتخابات مجلس نماینده گان ثبت نام کرده اند

دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بادغیس می گوید که در انتخابات آتی مجلس نمایندگان 35 تن خود را ثبت نام نمودند. مسوولان در دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در […]

» ادامه