اداره آبرسانی بادغیس بیش از ۲۴ میلیون افغانی طلبکار است

مسوولان در آمریت آبرسانی ولایت بادغیس می گویند که بسیاری از مشترکان این اداره در شهر قلعه نو از سال 1382خورشیدی به این طرف پول صرفیه آب شان را تحویل نکرده اند.

آمر آبرسانی بادغیس می گوید: از 2706 مشترک؛ بیش از 2000 آن از بابت صرفیه آب از این اداره مقروض بوده که مبلغ مجموعی این مقروضیت ها به 24151032 افغانی می رسد.

عبدالسلام محمدی آمر آبرسانی بادغیس می افزاید که: شماری از این مشترکان از پانزده سال به این سو پول صرفیه آب خویش را پرداخت نکرده اند.

عبدالسلام محمدی آمر آبرسانی بادغیس علاوه می کند که ازاین مبلغ  22166941  افغانی آن مشترکان شخصی و 1984091 افغانی آن مربوط به 12 اداره دولتی می شود.

وی هشدار میدهد که اگر مقروضین به ویژه ادارت وام دار، پول صرفیه آب شان را تا یک هفته دیگر نپردازند فهرست شان به رسانه ها ارسال خواهد شد.

آقای محمدی عرضه خدمات اداره آبرسانی را وابسته به پرداخت صرفیه آب می خواند و تاکید می ورزد که درصورت ادامه این روند آنان به مشکل مواجه خواهند شد.

آمر آبرسانی بادغیس علاوه می کند که آنان در خصوص جمع آوری این مقروضیت ها به اداره ولایت / دفتر والی این ولایت، امنیت ملی و اداره حقوق مکاتب را ارسال داشته اند که تا اکنون چندان کارساز نبوده است.

مسئولان در آمریت آبرسانی بادغیس تاکید می ورزند درصورت که مشترکان پول صرفیه آب شان را نپردازند جریمه و حتا آب نل را قطع خواهند کرد.

در همین حال جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس می گوید که موضوع مقروضیت اداره های دولتی از بابت صرفیه آب در جلسه اداری مطرح شده و والی بادغیس به ادارت مقروض از صرفیه آب دستور داده است تا پول بدهکاری شان را به آمریت آبرسانی تحویل دهند.

آقای شهابی تاکید می ورزد که کار روی جمع آوری سایرمقروضیت ها نیز آغاز شده است.

با این حال شهروندان شهر قلعه نو در خصوص عدم پرداخت صرفیه آب دیدگاه های متفاوت دارند.

عده ی به این باروند که در عدم پرداخت صرفیه آب، خود مشترکان آب مقصر بوده و باید پول صرفیه آب در هر حال از این افراد اخذ شود.

عبدالکریم هاشمی یکتن ازاین شهروندان می گوید که مشترکان آب بخاطر پرداخت صرفیه آّب غفلت می نمایند اما باید این مبلغ تحویل آبرسانی شود تا فعالیت این اداره گسترش یابد.

برخی ها هم آمریت آبرسانی را در عدم پرداخت صرفیه آب مقصر می خوانند.

محمد عارف ژکفر یک دیگر از شهروندان قلعه می گوید که؛ نبود یک برنامه منظم در اداره آبرسانی سبب شده تا مشترکان آب پول صرفیه آب شان را نپردازند.

با این همه عبدالله افضلی معاون شورای ولایتی بادغیس دلیل عدم پرداخت صرفیه آب را ضعف در اداره آبرسانی می خواند و تاکید می ورزد که تا زمان یک پلان مشخص و کارا روی دست گرفته نشود این مبلغ گرد آوری نخواهد شد.

اداره آبرسانی بدون محاسبه مشخص ی مصارف آب؛ مشترکان خویش را به پرداخت 2800 افغانی صرفیه آب در سال مکلف دانسته که این رویکرد با انتقاد زیادی از فعال مدنی در این ولایت روبرو شده است.

قابوس جواهرپور یکی از فعالان مدنی در بادغیس با انتقاد از جمع آوری صرفیه آب بدون در نظرداشت معیار و مصارف می گوید روند جمع آوری صرفیه آب غیر منطقی بوده و اداره آبرسانی بدون پلان منظم دست به جمع آوری صرفیه آب می زند.

جواهر پور می افزاید که؛ باید در راستای جمع آوری صرفیه آب میترها نصب شده و به اندازه مصارف از مشترکان پول گرفته شود.

باید گفت باشنده گان قلعه نو نه تنها از پول صرفیه آب مقروض اند، بلکه شماری زیادی از مشترکان برق نیز حدود شش میلیون از ادره برق بدهکار بوده که نگرانی این اداره نیز به همراه داشته است.

گزارش: حبیب فوزی

ویرستار:مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.