مصدق: 35 تن برای اشتراک در انتخابات مجلس نماینده گان ثبت نام کرده اند

دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بادغیس می گوید که در انتخابات آتی مجلس نمایندگان 35 تن خود را ثبت نام نمودند.

مسوولان در دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بادغیس می گویند: که از میان 35 نامزد؛ 9 تن آنان بانوان می باشند.

روند ثبت نامزدان احتمالی در انتخابات آتی مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی؛ از پنجم جوزا سال روان خورشیدی آغاز و تا 22 همین ماه ادامه داشته است.

مصطفی مصدق سرپرست دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بادغیس می گوید: 62 تن بشمول 6 بانو در شوراهای ولسوالی های شش گانه این ولایت ثبت نام کرده اند.

سرپرست دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بادغیس می افزاید که: اسناد و مدارک این افراد جهت بررسی و تهیه فهرست ابتدایی به دفتر مرکزی (کابل) این اداره ارسال شده است.

آقای مصدق همچنان می افزاید: قرار است که فهرست ابتدایی نامزدان مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها در روز های آینده اعلان شود.

دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات اضافه می کند که: نمایندگان شوراهای ولسوالی  براساس نفوس و یا جمعیت آن برگزیده خواهند شد که شماری کرسی های شورهای ولسوالی های این ولایت به 50 کرسی خواهد رسید.

سهمیه ولایت بادغیس از مجلس نماینده چهار کرسی بوده که از آن جمله یکی شان به زنان تعلق دارد.

مصدق می افزاید که: در شورای ولسوالی ها نیزبه تناسب نفوس آن برگزیده خواهد شد که درمجموع  سهمیه این ولایت به 50 تن میرسد.

براساس آمارهای دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بادغیس؛ در انتخابات پیش رو نزدیک به 80 هزار نفر در 75 مرکز ثبت نام در مرکز و ولسوالی های این ولایت ثبت نام و راجستر نموده اند.

گفته شده است که کمیسیون مستقل انتخابات 189 مرکز ثبت نام رای دهی را در بادغیس مشخص نموده که از این میان صرف 75 مرکز آن فعال بوده است.

مسوولان در دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات علت غیر فعال بودن شماری زیاد از مراکز ثبت نام را جنگ و ناامنی در خیلی از بخش های این ولایت عنوان نموده اند.

این در حالیست که قرار است انتخابات مجلس نماینده گان وشورای های ولسوالی ها در 28 ماه میزان سال جاری برگزار شود.

خبر: حبیب فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.