کار ساخت پنج پروژه شبکه آب آشامیدنی صحی در مقر آغاز گردید

کار ساخت پنج پروژه شبکه آب آشامیدنی صحی به ارزش هشت و نیم میلیون افغانی از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیاء و انکشاف دهات در مربوطات ولسوالی مقر آغاز گردید.

انجینر محمد هارون انیس مدیر ولایتی دفتر ملی میثاق شهروندی در ولایت بادغیس می گوید: سنگ تهداب این پروژه ها پیش از چاشت امروز (یکشنبه) از سوی مسوولان محلی در روستای کندی های منطقه خارستان ولسوالی مقر گذاشته شد.

انجینر هارون انیس افزود: این پنج پروژه ها قرار است که در جریان سه ماه آینده به پایه اکمال برسد.

وی می افزاید که با تکمیل و افتتاح این پروژه ها مشکلات نزدیک به 600 خانواده از رهگذر تامین آب آشامدنی صحی برطرف میگردد.

این دومین پروژه ی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیاء و انکشاف دهات در ولایت بادغیس میباشد که کار عملی آن آغاز شده است.

برنامه ملی میثاق شهروندی از یک سال بدین سو در ولسوالی های مقر و جوند ولایت بادغیس آغاز گردیده است.

 

خبر : عصمت سهیل

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.