طالبان مسلح یک منسوب ارتش ملی را در جوند کشتند

طالبان مسلح یک منسوب ارتش ملی را در مربوطات ولسوالی جوند ولایت بادغیس با ضرب گلوله کشتند.

سخنگوی والی بادغیس با تائید این خبر می گوید: این منسوب ارتش ملی عصر روز گذشته (جمعه) در منطقه خم جنگل ولسوالی جوند از سوی طالبان مسلح گرفتار و سپس به قتل می رسد.

جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس گفت: این منسوب ارتش زمانی آماج گلوله یی نفرات طالبان قرار می گیرد که وی در حال عزیمت به جانب ولسوالی جوند این ولایت بوده است.

آقای شهابی افزود که: افراد وابسته نخست این این منسوب ارتش از موتر حامل پیاده نموده و سپس به قتل رساندند.

گفته می شود که منسوب مذکور جهت سپری نمودن رخصتی های قانونی؛ روانه ای خانه اش بوده که در عرض راه از سوی افراد وابسته به طالبان شناسائی می شود.

اما طالبان مسلح تا حال در این ارتباط ابراز نظری ننموده اند.

منطقه ی خم جنگل در مسیر راه قلعه نو- جوند موقعیت داشته و نزدیک به ده سال میشود که طالبان مسلح در آن حضور گسترده دارند.

خبر: حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.