مقابله با خشکسالی بزرگترین دغدغه ی باشنده گان بادغیس

بادغیس ولایتی است کوهستانی و وابسته به نزولات آسمانی که 90 درصد باشنده گان آن به جز مالداری و کشاروزی مشغله ی دیگری ندارند.

باشنده گان این ولایت اما از چند ماه به این سو با پیشانی سوخته چشم به آسمان دوخته اند و انتظار فرود آمدن قطرات باران را بر جغرافیای تشنه ی و سوزان این دیار می کشند، امید ها و انتظاراتی که کم کم به نومیدی تبدیل می شوند و ماجرای دیگری بنام خشکسالی را رقم میزنند.

باشنده گان این ولایت که اغلباً در فصل بهار سر سبز و شاداب می نماید، امسال بر خلاف سال های گذشته سیمای متفاوتی را از کوه ها و دشت ها نظاره گر اند و هی برای استقبال از خشکسالی آماده می شوند.

اهالی بادغیس، از آمدن خشکسالی نگرانی اند و می گویند دولت باید برنامه های موثر را مبنی بر مهار این معضل و کمک برای مردم روی دست گیرد.

به باور شهروندان بادغیس هرچند خشکسالی در سراسر کشور دامنگیر مردم است و به ساده گی امکان مهار آن نمی رود، اما می شود با برنامه های موثر و دقیق از آسیب های ناشی از آن تا اندازه ی جلوگیری نمود.

باشنده بادغیس می گویند که چالش خشکسالی، در همین ابتدای کار بسیاری از اهالی این ولایت را متضرر ساخته و باید در پیوند به رفع نسبی این چالش دولت وارد عمل شده و حد اقل برنامه های کمکی و حمایه وی را برای متضررین روی دست گیرد.

آنان می افزایند که به دلیل نباریدن برف و باران در بهار و زمستان امسال، گیاهان خود رو اکثراناً نابود شده و همچنان آسیب های جدی به دام داری و کشاورزی در این ولایت وارد شده است.

در همین حال عبدالعزیز بیک رئیس شورای ولایتی بادغیس می گوید وقوع خشکسالی در این ولایت به کار و بار کشاروزان، مالداران و همه اقشار جامعه صدمه بزرگی وارد کرده است.

آقای بیک می افزاید که به منظور کمک بیشتر به مردم، آنان پشنهاداتی را به مرکز کشور فرستاده اند که مقامات مرکزی در این خصوص ابراز آماده گی و وعده ی کمک کرده اند.

درعین حال مسئولان در ریاست زراعت آبیاری و مالداری بادغیس نیز بارنده گی های امسال را نسبت به سال های گذشته ناچیز عنوان داشته و می گویند که آنان برای پیشگیری از کاهش غله ها 5500 متریک تن گندم ذخیره دارند.

عبدالعزیز حلیمیار رئیس زراعت آبیاری و مالداری بادغیس می افزاید که به محض دستور مقامات، این مقدار غله به اهالی ولایت و نیازمندان توزیع خواهد شد.

در عین حال فیض محمد میرزا زاده معاون وسرپرست ولایت بادغیس با ابراز نگرانی از خشکسالی می گوید که آنان به هدف مهار ساختن این مشکل طرح را به حکومت مرکزی ارسال داشته که بر اساس آن حکومت مبلغ بیش از 250 ملیون افغانی را به منظور کمک به باشنده گان این ولایت در نظر گرفته است.

میرزا زاده علاوه می کند که تنها برنامه آنها شدت بخشیدن برنامه توزیع کمک ها برای نیاز مندان است.

وی می افزاید که برعلاوه آماده گی مقامات مرکزی کشور، بسیاری از نهاد های امداد رسان نیز جهت کمک به مردم این ولایت اعلام آماده گی کرده اند.

با این همه آگاهان امور هرچند خشکسالی ها را یک مشکل سراسری در کشور می خوانند اما می گویند دولت باید با امکانات دست داشته شان برخی برنامه های را روی دست بگیرد.

پوهیالی محب الله صمیم استاد دانشگاه؛ توزیع مواد خوراکه حیوانی برای مالداران جهت افزایش قیمت مواشی، رفع مشکل آب آشامیدنی و رساندن آب مورد نیاز برای انسان ها و حیوانات، تشویق نهاد های کمک کننده و انجو ها جهت کمک به مردم را از راهکار های اساسی می خواند که اداره محلی بادغیس باید جهت مهار نسبی مشکل خشکسالی روی دست گیرد.

قابل ذکر است که اقتصاد افغانستان وابسته به کشاورزی است.

گفته میشود که افغانستان ، سالانه به بیش از شش میلیون تُن گندم نیاز دارد که از این میان، چهار اعشاریه پنج میلیون تُن آن در داخل کشور تولید می شود و یک و نیم میلیون تن دیگر آن از بیرون از افغانستان وارد می گردد. اما شاید خشکسالی امسال نیازمندی های این کشور به گندم خارجی وگراف  واردات گندم از خارج را بلند ببرد.

 

گزارش : حبیب فوزی

ویراستار : ضیایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.