چهارده مامور پولیس محلی در قادس به طالبان پیوستند

چهارده تن از ماموران پولیس محلی در ولسوالی قادس ولایت بادغیس صفوف پولیس را ترک نموده و به طالبان مسلح پیوستند. مسوولان محلی در ولایت بادغیس میگویند، این ماموران پولیس […]

» ادامه