کشته شدن سه مامور پولیس محلی در پی سقوط دو پاسگاه در مقر

براساس گزارش ها در تازه ترین درگیری های مسلحانه میان افراد وابسته به طالبان مسلح و ماموران پولیس محلی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس؛ سه مامور پولیس محلی کشته شدند. […]

» ادامه