نگرانی جدی مالداران بادغیس از پیامد های خطر آفرین خشکسالی

خشکسالی و آسیب های ناشی از آن، بیشتر از همه مالداران بادغیس را نگران ساخته است.

بادغیس، جغرافیای وابسته به نزولات آسمانی که اکثر باشنده گان آن پیشه ی مالداری و کشاورزی دارند امسال اما علی رغم سال پار خشکسالی جدی را در خود گواه است.

نبود علوفه جات، آب کافی و سیر نزولی قیمت مواشی از جمله پیامد های ابتدایی این خشکسالی است.

پیامد های منفی و ناگواری که هر روز بیشتر از دیروز به علاوه ی کاهش قیمت، زندگی مواشی را نیز تهدید می کند.

و اما خشکسالی و آسیب های ناشی از آن مالداران و کشاورزان را سخت نگران ساخته است.

این مالداران نگران، از دولت می خواهند با برنامه ریزی دقیق خشکسالی را مهار کند و از زیان های احتمالی آن جلوگیری نماید.

به گفته ی شماری از مالداران بادغیسی، در حال حاضر به نسبت نبود علوفه جات و مواد غدایی حیوانی، آنان نا گزیر اند تا مواشی شان را به نصف قیمت وحتا پایین تر از آن (هر راس گوسفند بین یک تا سه هزار افغانی) بفروشند.

حاجی اسحاق بیک یکی از این دام داران می گوید که بار ها آنان نگرانی شان را از این وضعیت با دولت و مقامات مسئول شریک ساخته و طالب کمک شده اند، اما هیچ گونه کمکی را از سوی دولت شاهد نبوده اند.

غلام رسول یکی دیگر از مالدارن بادغیس می گوید که مواشی در حال حاضر به قیمت ناچیزی به فروش میرسد، و همچنان هیچ برنامه بخاطر کمک به مالدارن در این ولایت وجود ندارد.

آنان از بی برنامه گی دولت در این شرایط دشوار وحساس در پیوند به کمک برای مالداران سخت انتقاد نموده و تاکید دارند اگر دولت برنامه ی را مبنی بر مهار این وضعیت و پیامد های آن روی دست نگیرد مالداران و کشاورزان دچار فاجعه ی بزرگی خواهند شد.

با این حال عبدالعزیز بیک رئیس شورای ولایتی بادغیس می گوید که آنان پشنهادات شان را مبنی بر حمایت دولت از مالدارن در این جوی نا بسامان، چندی پیش طی گزارشی به مرکز کشور ارسال داشته اند که مقامات مرکزی نیز وعده ی همکاری را داده اند.

درهمین حال مسئولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری بادغیس می گویند؛ کم تر از یک میلیون راس مواشی در بادغیس وجود دارد که هفتاد فیصد این مواشی در معرض کمبود مواد غذای حیوانی/ علوفه مواجه هستند.

عبدالعزیز حلیمیار رئیس زراعت آبیاری و مالداری بادغیس می گوید بیشتر مالداران در ولسوالی بالامرغاب اسکان داشته اما مواشی که در ولسوالی مقر وجود دارد آسیب پذیرتر از سایر بخش های این ولایت است.

آقای حلیمیار می پذیرد که در سال روان خورشیدی هیچ کمک از سوی دولت به مالداران انجام نشده اما می گوید در سال 1396 خورشیدی در ولسوالی های بالامرغاب و قادس دوصد تُن کنجاره را به مالداران توزیع نموده اند.

حلیمیار می افزاید؛ وزارت زراعت و مالداری در نظر دارد تا دوهزار و پنجصد متریک تُن خوراکه حیوانی را فراهم نموده که به محض مواصلت به این ولایت، به مالداران کمک خواهد شد.

در همین حال فیض محمد میرزا زاده معاون وسرپرست ولایت بادغیس می گوید که میزان خشکسالی ها در این ولایت زیاد بلند بوده و به این منظور پلان های منظم حمایوی برای مالداران و سایر اهالی این ولایت از سوی کمیته ی موظف روی دست گرفته شده است.

آقای میرزا زاده می افزاید؛ هرچند آمار مشخص مبنی بر تلف شدن مواشی در دست ندارند اما با آنهم به دلیل نبود علوفه و مواد خوراکی حیوانی احتمال تلفات مواشی بین هفتاد تا هشتاد در صد است.

میرزا زاده علاوه می کند که چندی پیش از برای مهار خشکسالی و کاهش خطرات ناشی از آن از مرکز کشور خواهان کمک شده بودند، که این خواست با پاسخ مثبت مقامات مرکزی همراه بوده است.

بر اساس اظهارات مسئولان محلی بادغیس یکی از راهکارهای دولت جهت مبارزه با خشکسالی و خطر تلفات مواشی، فرستادن مواشی به کشور ترکمنستان است، که در گذشته نیز این روال وجود داشته است.

با این همه آگاهان امور هرچند خشکسالی ها را یک مشکل سراسری در کشور می خوانند اما می گویند دولت باید با امکانات دست داشته شان برخی برنامه های را برای مهار و یا کم از کم کاهش خطرات ناشی از آن روی دست گیرد.

پوهیالی محب الله صمیم استاد دانشگاه؛ توزیع مواد خوراکه حیوانی برای مالداران جهت افزایش قیمت مواشی، رفع مشکل آب آشامیدنی و رساندن آب مورد نیاز برای انسان ها و حیوانات، تشویق نهاد های کمک کننده و انجو ها جهت کمک با مردم را از راههکار های اساسی می خوانند که اداره محلی بادغیس جهت مهار نسبی مشکل خشکسالی باید روی دست گیرد.

بر اساس آمار ها بیشتر مالدارن در ولسوالی بالا مرغاب بوده و پس از آن به ترتیب در ولسوالی های مقر، آبکمری، جوند، قادس و مرکز ولایت وجود اسکان داشته که اکثر شان به کمبود مواد خوراکه حیوانی و علوفه و همچنان آب آشامیدنی مواجه هستند.

گفتنی ست که کاهش میزان بارندگی درسال جاری در بادغیس سبب شده است تا سیمای خشک و خشن از این سر زمین کوهستانی به تصویر بکشد و دامداران را به کمبود و حتا نبود مواد خوراکی حیوانی و علوفه ی مورد نیاز مواجه سازد.

خشکسالی که با نگرانی جدی دامداران این مرز وبوم همراه بوده و احتمالن خطرات نا گوار و غیر قابل مهار از جمله تلفات مواشی را در پی خواهد داشت.

 

گزارش: فوزی

ویراستار: ضیایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.