پنج منسوب ارتش ملی در بالامرغاب به طالبان پیوستند

پنج تن از منسوبان ارتش ملی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس صفوف ارتش را ترک نموده و به طالبان مسلح پیوستند. مسوولان محلی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس میگویند، این […]

» ادامه

سؤ قصد ناکام به جان ولسوال بالامرغاب

یک عضو مخالفان مسلح دولت حین جاسازی یک حلقه ماین چسبکی در موتر ولسوال بالامرغاب شکار ماین خودش گردیده وکشته شد. مسوولان محلی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس میگویند؛ ساعات […]

» ادامه