طالبان مسلح از میان چهار فرد ربوده شده در قادس یک مامور پولیس را کشتند

گزارش ها از ولسوالی قادس بادغیس می رسانند که طالبان مسلح چهار باشنده این ولسوالی را از منطقه ی دره ی قرچغی با خود بردند. محمد ابراهیم گرفتار سرپرست ولسوالی […]

» ادامه