افتتاح دو بخش پروژه اسفالت سرک لامان-قیصار از سوی رئیس جمهوری کشور در بادغیس

کار عملی بخش های اول و دوم پروژه اسفالت جاده کمربندی کشور؛ امروز یکشنبه توسط رئیس جمهوری و شماری از مسوولان ارشد مرکزی و ولایتی حکومت آغاز گردید. براساس اظهارات […]

» ادامه