ولسوالی بالامرغاب: سنگ تهداب تعمیر “القاح مصنوعی دام ها” به ارزش پنج میلیون افغانی گذاشته شد

سنگ تهداب تعمیر “القاح مصنوعی دام ها” در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس؛ با هزنیه ۵ میلیون افغانی از سوی مسوولان محلی در این ولسوالی گذاشته شد.

ضیاالدین اکازی ولسوال بالامرغاب ولایت بادغیس میگوید؛ این ساختمان دارای ۴ اطاق بوده که در یک منزل با تمام ملحقات آن اعمار می گردد.

ولسوال بالامرغاب بادغیس افزود؛ بودجه این ساختمان از سوی دولت افغانستان تمویل می گردد که در عرض یک سال آینده اعمار خواهد گردید.

آقای اکازی؛ اعمار این ساختمان را برای دام داران ولسوالی بالامرغاب بسیار مهم پنداشته و می افزاید که؛ با اعمار این ساختمان مشکلات دام داران این ولسوالی از رهگذر نبود مکان مناسب برای نسل گیری دام های شان حل خواهد شد.

ولسوال بالامرغاب همچنان اضافه میکند که؛ کار اعمار این ساختمان از سوی یک شرکت ساختمانی خصوصی محلی به پیش برده خواهد شد.

این در حالیست که نبود تعمیر اداری شماری از ادارات دولتی در ولسوالی بالامرغاب، پیش برد امور آنان را به چالش مواجه نموده است.

 

خبر : عبدالقدیر

ویراستار : مشعل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.