ربوده شدن هفت غیر نظامی در بزرگ راه قلعه نو- هرات از سوی طالبان مسلح

براساس گزارش های تازه طالبان مسلح هفت غیر نظامی را از مسیر راه قلعه نو- هرات ربودند فرمانده پولیس ولایت بادغیس با تایید این خبر می گوید؛ این افراد باشندگان […]

» ادامه