تعمیر اداری ریاست اطلاعات وفرهنگ بادغیس به بهره برداری سپرده شد

تعمیر جدید اداری ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت بادغیس امروز (پنج شنبه) به بهره برداری سپرده شد. مسئولان در ریاست اطلاعات وفرهنگ بادغیس هزینه ساخت این تعمیر اداری را بیش از […]

» ادامه