فرمانده مشترک نیروهای افغان: ۱۰ طالب بشمول دو فرمانده این گروه در بالامرغاب کشته شدند

گزارش ها از ادامه ی حملات هجومی و گسترده ی طالبان مسلح در بر خی مناطق ولسوالی بالامرغاب بادغیس حکایت دارند. فرمانده عملیات مشترک نظامی نیرو های امنیتی در بالامرغاب […]

» ادامه