دو طالب مسلح و یک مامور پولیس در بالامرغاب کشته شدند

گزارش ها از ولسوالی بالا مرغاب بادغیس حاکی است که؛ در نتیجه حملات جداگانه طالبان مسلح بالای دو پاسگاه ماموران پولیس ملی مستقر در این ولسوالی، سه مخالف مسلح دولت […]

» ادامه