کشته و زخمی شدن 5 طالب مسلح و سه مامور پولیس محافظت عامه در بادغیس

درگیری های مسلحانه میان افراد وابسته به طالبان مسلح و ماموران پولیس محافظت عامه در بادغیس؛ پنج طالب مسلح و سه مامور پولیس محافظت عامه کشته و زخمی شدند.

» ادامه