باشنده گان بادغیس: کِشت کوکنار ده ها مرتبه نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

شماری ازباشنده گان ولایت بادغیس از افزایش چشم گیر کشت کوکنار در مربوطات مرکز و ولسوالی های این ولایت خبر می دهند.

این باشندگان می گویند: کشت کوکنار در این ولایت نسبت به سالهای گذشته به گونه ئ بی سابقه ای افزایش یافته است.

عبدالحمید شکیب یک تن از باشندگان شهر قلعه نو می گوید: شماری از کشاورزان این ولایت در مربوطات قلعه نو(مرکز) و ولسوالی ها کوکنار کشت کرده اند که؛ نسبت به سال قبل ده ها مرتبه افزایش را نشان میدهد.

وی مسوولان محلی را در جلوگیری و یا از بین بردن کشت کوکنار ناتوان دانسته و می گوید که ادارات مربوطه در بادغیس تا حال اقدامی ننموده اند.

عبدالستار باشنده ولسوالی آبکمری مدعی است که؛ امسال مناطق زیاد به شمول قلعه نو مرکز این ولایت شاهد کشت مواد مخدر است.

او می افزاید که پیش از این تنها مناطق تحت حاکمیت طالبان مسلح کوکنار کشت می گردید اما امسال بخش های زیاد از مربوطات زیر اداره ی دولت نیز مواد مخدر و کوکنار کشت گردیده است.

در همین حال مسوولان محلی در ریاست مبارزه با مواد مخدر بادغیس ادعاهایی مبنی بر افزایش کشت مواد مخدر در بخش های زیاد از این ولایت را می پذیرند اما موضوع را با دقت فروان با سایر نهادهای محلی دنبال می نمایند.

نظام الدین “سادات” مدیر آگاهی عامه ریاست مبارزه بامواد مخدر بادغیس تاکید می ورزد که: هرچند در حال حاضر آمار دقیقی از مزارع کشت کوکنار در اختیار اداره آنان قرار ندارد، اما اظهارات باشندگان این ولایت را مبنی براین که گویا کشت کوکنار در ساحات زیرحاکمیت دولت و یا مرکز این ولایت گسترش یافته باشد، رد میکند.

سادات می افزاید که؛ اداره مبارزه با مواد مخدر همراه با سایر نهادهای همکار بویژه پولیس در آینده نزدیک اقدام خواهند کرد.

مدیراگاهی عامه ریاست مبارزه با مواد مخدر بادغیس؛ نبود امنیت را از دلایل اصلی افزایش کشت وزرع کوکنار در این ولایت میخواند.

فرمانده پولیس امنیه بادغیس نیز افزایش کشت کوکنار را در این ولایت می پذیرد اما از آماده گی ها مبنی بر تخریب مزارع کشت کوکنار سخن میزنند.

ژنرال عبدالروف “تاج” فرمانده پولیس بادغیس میگوید که آنان چندی قبل درحدود نزدیک به 20 هکتار مزارع کوکنار را در ولسوالی مقر تخریب نموده اند.

آقای تاج؛ کشت کوکنار را در ساحات دولتی و زیر کنترل نیروهای امنیتی در مربوطات مرکز و ولسوالی های این ولایت رد می نماید.

از سوی دیگر آگاهان امور به این باورند که؛ فقر، عدم موجودیت زمینه اشتغال، جنگ و نبود امنیت سبب شده تا کشت کوکنار در این ولایت به گونه ئ چشم گیری افزایش یابد.

عبدالکریم “نصرت” یکی از این آگاهان مدعی است که؛ افزایش کشت کوکنار زاده ئ جنگ ونا امنی ها بوده وتا زمان که حاکمیت قانون وجود نداشته باشد، مردم هرگونه کاری را خود سرانه انجام خواهند داد.

آقای نصرت؛ دلیل روی آوردن یکباره گی باشندگان این ولایت را به کشت کوکنار؛ تشویق گروهای مخالف ومشکلات اقتصادی عنوان نموده وتاکید می ورزد که اگر جلوی کشت وزرع این پدیده گرفته نشود، چالش های متعددی دامنگیر مردم و دولت خواهد شد.

بادغیس یکی از ولایت های است که نزدیک به 90 درصد باشنده گان آن؛ کشاورزمی باشند.

گفته میشود که طی سال روان شماری زیاد از کشاورزان در مناطق مربوط به مرکز و ولسوالی های این ولایت؛ مواد مخدر/ کوکنار کشت نموده اند.

گزارش: حبیب فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.