باشنده گان بادغیس: کِشت کوکنار ده ها مرتبه نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

شماری ازباشنده گان ولایت بادغیس از افزایش چشم گیر کشت کوکنار در مربوطات مرکز و ولسوالی های این ولایت خبر می دهند. این باشندگان می گویند: کشت کوکنار در این […]

» ادامه