یک باشنده جوند؛ در پی مشاجره لفظی به قتل رسید

گزارش ها از ولسوالی جوند ولایت بادغیس حاکی است که پیش از چاشت امروز پنجشنه؛ یک باشنده این ولسوالی در پی یک مشاجره لفظی به قتل رسیده است.

» ادامه