یک زن جوان از سوی طالبان مسلح در آبکمری تیر باران شد

در تازه ترین موارد محاکم صحرایی و خشونت علیه زنان در ولسوالی آبکمری بادغیس؛یک خانم جوان توسط طالبان مسلح تیر باران گردید.

یک عضو شورای ولایتی بادغیس با بیان این خبر می گوید؛ طالبان مسلح شب گذشته یک خانم 25 ساله را در منطقه ی موسوم به “میده قل ” ولسوالی آبکمری که در حال حاضر تحت تسلط مخالفان دولت میباشد، به قتل رساندند.

محمد ناصر نظری عضو شورای ولایتی بادغیس می افزاید که؛ این خانم چند سال پیش به عقد یک جوان که گفته میشود در ایران به سر می برده است؛ در آورده شده بوده و در ماه های اخیر بنا به خواست خود و تدویر مجلس قومی همسرش را طلاق می دهد.

به گفته ی آقای نظری؛ خانم مذکور پس از تفریق از شوهر اولی به عقد نکاح کسی دیگری در می آید اما همسر قبلی اش در بازگشت از کشور ایران ادعای عدم طلاق همسرش مطرح و به طالبان مسلح عارض می گردد.

براساس اظهارات نظری؛ محاکم طالبان مسلح با طی مراحل نمودن این قضیه، حکم به تفریق این خانم و شوهر جدید اش را می دهند.

نظری می افزاید؛ بعد از این که خانم مذکور  به خانه ی پدرش در ولسوالی آبکمری برگردانده می شود، شب گذشته از سوی افراد ملا عصمت الله یک تن از فرماندهان طالبان مسلح تیر باران می گردد.

در همین حال ریاست امور زنان ولایت بادغیس از وقوع این رخداد ابراز بی خبری کرده است.

این در حالی ست که در طی چند ماه گذشته، خشونت ها در برابر زنان در ولایت بادغیس افزایش چشمگیری داشته و از یک سو باشندگان این ولایت بخاطر آنچه عدم اعتماد و باور بر نهاد های عدلی و قضایی دولتی خوانده می شود، جهت حل و فصل قضایای شان به طالبان مسلح رجوع می کنند.

خبر: حبیب فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.