طالبان مسلح؛ یک عضو این گروه را در بالامرغاب اعدام نمودند

در تازه ترین مورد محاکم صحرایی در ولسوالی بالامرغاب ولایت  بادغیس یک تن اعدام گردید.

معاون والی بادغیس با تایید این خبر می گوید که؛ یک تن از افراد ملاغوث الدین مشهور به (سیاه خان) که از گروه ملا اختر محمد منصور حمایت میکند توسط ملانور الله از حامیان گروه منشعب ملا رسول اعدام شده است.

فیض محمد میرزا زاده معاون والی بادغیس گفت؛ این فرد گل احمد نام داشته و در اصل باشنده منطقه چاکران شهر قلعه نو بوده که به جرم قتل یک تن از افراد ملا نور الله در در منطقه ی موسوم به “قیر ریخته ” ولسوالی بالامرغاب در محضر عام تیر باران گردیده است.

منطقه ی قیر ریخته در فاصله ی ۲۵ کیلو متری جنوب مرکز ولسوالی بالامرغاب موقعیت داشته و از مناطق تحت حاکمیت طالبان محسوب می شود.

طالبان مسلح تا اکنون در این ارتباط ابراز نظری ننموده اند.

این در حالیست که دو ماه قبل بر اثر درگیری میان افراد ملاغوث الدین مشهور به (سیاه خان) که از گروه ملا اختر محمد منصور و ملانور الله از حامیان گروه منشعب ملا رسول  هفت تن کشته شده بودند.

 

خبر : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.