شماری از فرهنگیان در بادغیس؛ با “خواندن رمضانی”برای نیازمندان پول جمع آوری نمودند

“رمضان یارب، یارب رمضان- السلام علیک ماه رمضان”؛ رمضانی یا همان آیین کهن که از نیمه دوم ماه رمضان تا شب های اخیر این ماه  خاصتا مردم هرات و بادغیس […]

» ادامه

آلبوم تصاویر: رمضان یارب، یارب رمضان

رمضان یارب یارب رمضان السلاما لیک ماه رمضان ای سرا از کینه رو به باده ما نمی فهمیم سرا اربابه رمضان یارب یارب رمضان السلامالییک ماه رمضان یا سوال یا […]

» ادامه