شماری از فرهنگیان در بادغیس؛ با “خواندن رمضانی”برای نیازمندان پول جمع آوری نمودند

“رمضان یارب، یارب رمضان- السلام علیک ماه رمضان”؛ رمضانی یا همان آیین کهن که از نیمه دوم ماه رمضان تا شب های اخیر این ماه  خاصتا مردم هرات و بادغیس […]

» ادامه