تاراج قبل از وقت پسته بادغیس از سوی تفنگداران محلی و طالبان مسلح

شماری از باشندگان بادغیس مسوولان محلی را برای کم توجهی در نگهداری پسته متهم میکنند.

این باشنده گان در گفتگو با رادیو نریمان میگویند که؛ اداره محلی درین بخش سهل انگار بوده و به همین سبب امسال پسته پیش از به ثمر رسیدن / پخته شدن از سوی تنفگداران محلی و طالبان مسلح چیده شد.

این باشنده گان در بخش دیگر سخنان شان جنگل پسته ی بادغیس را عنوان سرمایه ی ملی داده که از چند سال به این سو توسط گروه های تفنگدار محلی و طالبان مسلح انحصار شده است.

به گفته ی این باشندگان این سرمایه بزرگ ملی و یگانه منبع عایداتی مردم از بیشتر از یک دهه به این سو و بدون پا در میانی حکومت محلی و مرکزی از سوی تفنگداران محلی و طالبان مسلح غصب و تاراج می شود.

از سوی هم برخی از کارشناسان ارزش مجموعی پسته های غارت شده توسط تنفگداران محلی و طالبان مسلح را بین 55 تا 70 میلیون دالر تخمین می کنند.

پولی که همه از ساله از گلوی رعیت زده و به جیب مخالفین مسلح دولت و افراد مسلح زور مند سرازیر می شود.

در همین حال مسولان ریاست زراعت بادغیس نیز بر نگرانی های مردم نسبت به غصب جنگل پسته مهر تایید میزنند.

13619798_303681383306611_2178978336714553659_n

حفیظ الله بینش رئیس زراعت بادغیس میگوید که؛ اگر پسته بصورت درست و رسیده چیده شود همه ساله کم از کم 35 میلیون دالر عواید را در بر خواهد داشت.

آقای بینش اضافه میکند که؛ بیشتر جنگل پسته اکنون در دست مخالفین مسلح دولت بوده و بیشترین مفاد از جنگل پسته به آنان میرسد.

در عین حال مسوولان در مقام ولایت بادغیس نیز گفته های شهریان را تایید میکنند.

محمد خالد صافی سخنگوی مقام ولایت میگوید که؛ دولت برنامه هایی را برای حفظ جنگلات پسته روی دست داشته اما به گفته ی وی عدم همکاری مردم یکی از دلایل خام چیده شدن پسته می باشد.

آقای صافی همچنان شماری باشنده گان را متهم به شکستن شول پسته می نماید.

مسولان در شورای ولایتی بادغیس نیز نگرانی شان را از چیدن قبل از وقت پسته ابراز میدارند.

حاجی محمد ناصر نظری رئیس شورای ولایتی بادغیس در گفتگو با رادیو نریمان  پسته را یک منبع مهم در آمد و اقتصاد برای مخالفین مسلح دولت میداند.

به باور آقای نظری طالبان مسلح پولی را که از درک پسته بدست می آورند صرف خرید اسلحه و تجهیزات خود می نمایند.

گفتنیست که از سال ها بدین سو مردم بادغیس و اهالی منطقه به سبب نفوذ تفنگداران محلی و طالبان مسلح در جنگل پسته از این سرمایه ی ملی حتا کوچکترین بهره ی را نگرفته و کم ترین سودی را نبرده اند.

چالشی که هر سال بیشتر سال قبل دامنه اش وسیع تر شده و اما تا اکنون به دور از توجه ی حکومت های محلی و مرکزی مانده است.

 

گزارش : ناصر اشکان

ویراستار : مشعل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.