یک باشنده ولسوالی مقر به اتهام چندین مورد ماین گذاری بازداشت گردید

یک تن از باشندگان ولسوالی مقر ولایت بادغیس به اتهام تعبیه ماین های کنار جاده یی از سوی واحدهای لوای سوم ارتش ملی مستقر در این ولسوالی بازداشت گردید.

مسوولان لوای سوم ارتش ملی در ولایت بادغیس میگویند، این شخص عبدالحق نام داشته که ساعات ناوقت پس از چاشت امروز پنجشنه از قریه تاجک های ولسوالی مقر این ولایت توسط پرسونل ارتش ملی شناسایی و بازداشت گردید.

ژنرال داودشاه وفادار فرمانده لوای سوم ارتش ملی در بادغیس میگوید، شخص مذکور با طالبان و مخالفان مسلح مرتبط بوده و به چندین مورد تعبیه ماین های کنارجاده یی منبی بر هدف قرار دادن وسایط و کاروان های ارتش ملی و سایر نیروهای امنیتی در این ولسوالی متهم میباشد.

ژنرال وفادار افزود، این فرد در حال حاضر نزد لوای سوم ارتش ملی قرار داشته و قرار است که درآینده به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود.

تا اکنون طالبان / مخالفان مسلح در پیوند به بازداشت فرد یاد شده؛ تبصره یی نداشته اند.

خبر: شیرخان

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.