باشندگان قادس: دزدهای شبانه در این ولسوالی افزایش یافته است

شماری از باشندگان ولسوالی قادس، از افزایش میزان دزدی ها شبانه در مرکز این ولسوالی خبر داده  و ميگويند، آنان از ترس دزدان مجبور به نگهباني منازل شان شده اند.

» ادامه