جراحت یک سرباز پولیس ملی و یک طالب مسلح در ولسوالی قادس

مسوولان محلی در ولسوالی قادس از مجروح شدن یک پولیس محلی و یک طالب مسلح مهاجم در مربوطات این ولسوالی خبر میدهند.

» ادامه