توزیع نزدیک به 1000 قطعه مرغ اصلاح شده تخمی به کوپراتیف زراعتی زنان بادغیس

ریاست اداره زراعت، آبیاری و مالداری  ولایت بادغیس از تسلیم دهی نزدیک به 1000 قطعه مرغ اصلاح شده یی تخمی به کوپراتیف زراعتی زنان این ولایت خبر میدهد.

حفیظ الله بینش رییس اداره زراعت بادغیس میگوید، این ریاست 800 قطعه مرغ اصلاح شده و نوع تخمی را بمنظور حمایت اقتصادی و ایجاد زمینه کار برای بانوان در اختیار کوپراتیف زراعتی زنان این ولایت قرار داده است.

آقای بینش افزود که، این تعداد از مرغان اصلاح شده تخمی چهار ماه قبل ازسوی اداره همکاری بین اللملی دولت اسپانیا به اداره زراعت مساعدت گردیده که اخیرا براساس هدایت وزارت زراعت کشور؛ پروژه مذکور با تمام امکانات در اختیار کوپراتیف زراعتی زنان این ولایت قرار داده شده است.

در همین حال فرزانه رییس کوپراتیف زراعتی  زنان بادغیس ضمن ابراز خرسندی از واگذاری مسوولیت پروژه مرغداری به کوپراتیف زراعتی زنان بادغیس؛ ادامه این پروژه  را در تقویت اقتصاد فامیل ها و فراهم شدن زمینه اشتغال برای بانوان بی سرپرست مفید اعلام میکند.

بانو فرزانه افزود که کوپراتیف زراعتی زنان بادغیس با دریافت مسوولیت این پروژه؛ تلاش خواهند نمود که زمنیه ترویج صنعت مرغداری را در تمام بخش های این ولایت تعمیم دهد.

براساس اظهارات رییس کوپراتیف زراعتی زنان بادغیس، این کوپراتیف نزدیک به دو سال قبل در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس ایجاد و در حال حاضر با 80 نفر عضو به چند ولسوالی دیگر این ولایت توسعه یافته است.

خبر: لیلماه و عارفه

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.