افتتاح کار ساخت 18 کیلومتر سرک در ولسوالی آبکمری

کار ساخت و جغل اندازی 18 کیلومتر سرک به ارزش 45 ملیون افغانی از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات کشور با همکاری مالی بخش توسعه سازمان ملل متحد ( UNDP ) در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس افتتاح گردید.

میرویس مرزاکوال مسوول مطبوعاتی دفتر والی بادغیس میگوید، این سرک از منطقه بند زرمست عبور نموده و ولسوالی های آبکمری ولایت بادغیس و کرخ ولایت هرات را با هم وصل میسازد.

مرزاکوال گفت، کار ساخت و جغل اندازی این سرک از سوی یک شرکت راه سازی خصوصی به پیش برده میشود و قرار است که کار آن در جریان 12 ماه آینده تکمیل وبه بهره برداری برسد.

مسوول مطبوعاتی دفتر والی بادغیس اضافه نمود که، در امتداد این سرک؛ دو پلچک و چندین دیوار استنادی نیز اعمار میشود.

گفته میشود که با اعمار این سرک؛ سهولت های فروانی برای باشندگان این دو ولسوالی بوجود خواهند آمد.

خبر:عبدالحی

ویراستار: مشعل

One comment

  • نثاراحمد

    سلام:امیدوارهستم که یک حقیقت باشد ودر مدت مشخص ما شاهد استفاده ازاین باشیم ، نه اینکه همچون 6ماه برق شود…..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.