فرمانده پولیس امنیه ولایت بادغیس از وظیفه اش برکنار گردید

فرمانده پولیس امنیه ولایت بادغیس از کار اش برکنار و فرد دیگری بنام سمونوال عبدالولی پهلوان به عنوان رییس پولیس امنیه این ولایت منصوب گردید.

براساس گزارش ها، سمونوال عبدالولی پهلوان براساس پیشنهاد وزارت امور داخله کشور در بست  ژنرالی جاگزین مل پاسوال شرف الدین ” شرف ” فرمانده سابق بادغیس گردیده است.

ژنرال شرف الدین ” شرف ” یک و نیم سال قبل براساس پیشنهاد وزارت امور داخله و منظوری رییس جمهوری کشور به عنوان فرمانده پولیس امنیه ولایت بادغیس تعیین گردید.

گفته میشود که وی در حال حاضر به عنوان ژنرال در حال انتظار/ شامل بست احتیاط وزارت امور داخله گردیده است.

قابل ذکر است که فرمانده جدید پولیس امنیه ولایت بادغیس؛ پیش از این به صفت آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت نیمروز ایفای وظیفه نموده است.

خبر:عبدالسمیع

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.